καύχησαι

καύχησαι
καυχάομαι
speak loud
pres ind mp 2nd sg
καυχάομαι
speak loud
aor imperat mp 2nd sg (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”